“HERA” Kullanıcı Sözleşmesi

  1. Taraflar

1.1. İşbu kullanıcı sözleşmesi Hera Inc. 45 Prospect St Cambridge, MA 02139 United States adresinde mukim HERA Inc. (Uygulama Sahibi) ile HERA mobil uygulamasına kayıt olan kişi (Kullanıcı) arasında düzenlenmiş olup sözleşme dahilinde uygulamadan yararlanan kullanıcının üyelik kaydını tamamladığında ve bu anlaşmayı okuyup anladığını ve kabul ettiğini elektronik ortamda onaylaması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

  • Sözleşmenin Konusu

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, mülkiyeti ve her türlü hakkı HERA Inc.’e ait olan HERA mobil uygulamasında sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.   Tanımlar

3.1 Mobil uygulama: Söz konusu mobil uygulamanın ismi ‘HERA (Health Recording Application)’ olup, HERA isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak sunulan hizmetleri ifade etmektedir. HERA, mülteci kadınlarda ve 18 yaşın altındaki çocuklarında doğum öncesi bakım artışı, aşılanma artışı, takibi vs. için geliştirilmiş bir mobil sağlık uygulamasıdır.

3.2 Üye/Kullanıcı: Mobil uygulamaya işbu sözleşmede belirlenen yol ve yöntemlerle kayıt olup, mobil uygulama tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan tüm kişileri ifade etmektedir.

3.3 Uygulamaya erişim araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre gibi yalnızca kullanıcının bilgisinde olan bilgilerdir.

3.4 Hizmetler: Sözleşmenin 4. maddesinde yer alan, kullanıcıların HERA uygulaması sayesinde yararlanacağı tüm işlemleri ifade etmektedir.

3.5 İletişim kanalları: Uygulama ile anında bildirim iletişim mecrasını ifade etmektedir.

3.6 Kişisel bilgiler/gizli bilgiler: Kişi adı, soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi, uygulama ile verilen hizmeti gerçekleştirebilmek için kullanıcıya sağlığıyla ilgili sorulan soruların cevapları, kullanıcının kendi iradesi ile uygulamaya ekleyebileceği sağlık raporlarının fotoğrafları, kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü yazı ve görsel işaret ve bilgiyi ifade etmektedir.

4.   Hak ve Yükümlülükler

4.1 Medikal Arama ve Kurtarma Derneği’nin Hak ve Yükümlülükleri

4.1.1 Medikal Arama ve Kurtarma Derneği, HERA üzerinden kullanıcının talebi üzerine taahhüt ettiği hizmetleri sağlayacaktır. HERA’nın taahhüt ettiği hizmetler; mülteci kadınların ve 18 yaş altındaki çocuklarının doğum öncesi bakım ve aşılama hizmetlerini geliştirmek, takibini sağlamak amacıyla söz konusu kişilerin kontrol tarihlerinden önce uygulama ile anında bildirim gönderilmesi, hamilelik ve çocuklar ile ilgili sağlık bilgileri paylaşımı, bu konularda tavsiyeler, kullanıcıların elektronik sağlık kayıtlarını saklayabileceği bir platform sunmak ve istenildiğinde sadece kendi iradeleri ile bu bilgileri görmelerini sağlamaktır.

4.1.2 Uygulama sahibinin sağladığı bilgiler ve sağlık konusundaki içerikleri sadece tavsiye niteliğinde olup tanı veya tedavi amacı taşımamaktadır. Kullanıcı uygulamanın kullanımı ve paylaşılan tavsiyeler ile ilgili oluşabilecek tıbbi, sosyal ve hukuki hiçbir konuda uygulama sahibini sorumlu gösteremez.  Ayrıca uygulama sahibi; uygulamanın 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını kullanıcılara garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahüdü vermemektedir. Uygulamanın etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları kullanıcının sorumluluğunda olup, HERA Inc. uygulamanın kendisinden beklenen sonuçlarının tam olmaması ya da eksik veya amacına uygun olmamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.1.3 Uygulama sahibi, üçüncü kişilerin fiillerinden, mücbir sebeplerden, sağlık hizmeti sağlayan kurumlar ve kuruluşlardan, söz konusu yerlerde çalışan sağlık personelinden kaynaklanan sorunlardan, internet kesintileri ve bağlantı sorunları vb. durumlar nedeniyle hizmet alımında oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

4.1.4 Uygulamaya üyelik ücretsizdir. Uygulamanın sağladığı hizmetin alımı ücretsizdir. Uygulama, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Kullanıcılar, uygulamaya kayıt aşamasında yarattıkları kullanıcı adı ve şifre ile uygulamaya erişebileceklerdir. Kullanıcıların kullanıcı adını ve şifresini üçüncü bir şahsa vermesi veya bu bilgileri kaybetmesi ile oluşabilecek durumlardan uygulama sahibi sorumlu değildir.

4.1.5 Uygulama sahibi, uygulamadaki kullanıcıların tüm bilgilerini yapacakları saha çalışmalarında ve yazacakları bilimsel yazılarda kullanabilecektir.Uygulama sahibi, söz konusu bilgileri uygulamaya maddi destek sağlayan Grand Challenges Canada-Bold Ideas with Big Impact® fonu ile paylaşma hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, işbu sözleşmeyi okuyarak ve okuduğunu onaylayarak, tüm bilgilerinin uygulama sahibi ve Grand Challenges Canada-Bold Ideas with Big Impact® fonu tarafından kullanılabileceğini kabul eder; uygulamayı kullanmayı bırakmadan, kullanıcı hesabını silmeden, HERA mobil uygulamasının yer aldığı çalışmadan çıkmadığı sürece kullanıcı bilgi paylaşımı konusunda herhangi bir hak iddia edemez. Söz konusu bilgi paylaşımı reklam veya ticari amaçlı değildir.

Kullanıcı HERA uygulamasının fikri ve sinai haklarının MEDAK’a ait olduğunu ve uygulamada bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları veri tabanlarını, katalogları, tedavi süreçlerini anlatan bilgileri ve uygulamadaki her türlü içeriği çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini uygulama sahibinin haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek hareketlerde bulunmayacağını kabul ve taahüt etmektedir. Bu nedenle ortaya çıkacak zararların tek muhatabı ve sorumlusu kullanıcı olacak ve bu tür taleplere karşı uygulama sahibininin zararlarını derhal tazmin edecektir.

4.1.6 Kullanıcının mobil cihazı, uygulamanın indirilebilmesi ve güncellemelerinin yapılabilmesi amacıyla, App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişim için kullanıcının internete wifi ile bağlı olmasını talep edebilir. App Store ve Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşulları mobil cihazın çeşidine ve App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

Uygulamanın her türlü hakkı HERA Inc.’e ait olup uygulama sahibi uygulama içeriğini değiştirme, ekleme, çıkarma yapma, güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak güncellemeler nedeni ile teknik yetersiz cihazlar uygulamadaki yenilikleri kullanamayabilir.

4.1.7 Kullanıcı, HERA Inc.’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/kişisel/sağlık bilgilerini resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple HERA Inc’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceklerini kabul eder. Yine kullanıcı, HERA Inc’in kullanıcıların kişisel verilerini mevzuata uygun olarak işleyeceğini, çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder.

4.1.8 Kullanıcılar, HERA mobil uygulamasına kayıt aşamasında ve uygulama içerisinde kendilerinden istenebilecek bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. HERA Inc, kullanıcılar tarafından HERA’ya kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, uygulamada ilgili bölümlerde sağladığı iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Bu iletişim bilgilerinin kullanıcının kendisine ait olmamasından veya iletişim bilgilerini aktif olarak kullanmamasından dolayı oluşabilecek zararlardan uygulama sahibi sorumlu tutulamaz.

4.1.9 Uygulamada ve uygulama üzerinden bağlantı verilen internet sitelerinde, kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı HERA Inc.’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. HERA Inc., üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.1.10 Kullanıcı ve HERA Inc. bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin onaylanması ve uygulanması, taraflar arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

4.2 Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri

4.2.1 Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde güncellemek zorundadır. Bilgilerin eksik ve/veya gerçeğe uygun olarak doldurulmamasından kullanıcı sorumludur.

4.2.2 Kullanıcı, uygulamanın internet bağlantısı ile çalıştığını, bazı uygulama içeriklerinin, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wifi üzerinden veya kullanıcının internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

4.2.3 Kullanıcı, uygulama tarafından sağlanan bilgilerin tanı ve tedavi amaçlı olmadığını, sadece tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

4.2.4 Kullanıcı, uygulamadaki hiçbir içeriğin bir doktor tarafından önerilen bilginin yerine geçmediğini ve uygulamadaki bilgilerin kullanımının kendi takdir ve sorumluluğunda olduğu kabul eder.

4.2.5 Kullanıcı, uygulama aracılığıyla HERA Inc. İle paylaştığı her türlü bilgi ve verinin bir veritabanında, HERA Inc.’in istediği ya da mevzuat tarafından öngörülen süre boyunca saklanacağını bildiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda HERA Inc. üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde süresiz olarak kullanabilir. Kullanıcı, 4.1.5. maddede belirtilen durumlarda bu bilgilerin kullanılabileceğini, kendi talebi olmadığı sürece verdiği bilgilerin değiştirilemeyeceğini kabul eder.

4.2.6 Kullanıcılar, hesaplarına erişebilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludurlar. Bu bilgilerin üçüncü kişilere verilmesi, üçüncü kişiler tarafından elde edilmesi ve/veya bu bilgiler ile kullanıcı hesaplarından elde edilen bilgilerin kullanılması ve bu durumların sonucunda oluşabilecek sorunlardan uygulama sahibi sorumlu tutulamaz.

5. Sözleşme Değişiklikleri

HERA Inc., günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu kullanıcı sözleşmesini veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, mobil uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir.

6. Üyeliğin Sona Ermesi

HERA’ya kullanıcı olarak kabul etmiş sayılacağınız, yukarıdaki kuralları içeren işbu sözleşme, HERA Inc. tarafından her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde tek taraflı olarak feshedilebilir ve kullanıcının uygulamadan yararlanmasına son verilebilir.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

7.1 Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

7.2 İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.3 İşbu sözleşme 7 (yedi) maddeden oluşmakta olup kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.rını da seçebilirsiniz.