HERA Projesi Kapsamındaki Faaliyetler

Eğitimler

Uygulamayı kullanmadan önce kadınlara, hamilelik sırasında ve sonrasında önerilen bakımlar ve riskli durumlar, çocuklar için aşının önemi ve çocuklara kılavuzlara göre aşı yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek durumlar hakkında eğitim verilecektir.

Uygulama Kullanımı, Takip ve Kontrol

Uygulama tanıtılacak ve nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verilecektir. Eğitim sonrasında aşı takibi ve doğum öncesi bakım anlık bildirimler ve sağlık bilgilerinin paylaşımı ile desteklenecektir. Ayrıca uygulama, elektronik sağlık kayıtlarının saklanmasını sağlayacaktır.

Grand Challenges Canada

Kanada Hükümeti tarafından finanse edilen, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde sağlık ve sosyal sorunlara çözüm sunan projeleri destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Öncelikli olarak kritik küresel sağlık sorunlarını çözmeyi amaçlarken, cesur fikir ve projelerle daha iyi bir dünya için çaba gösterir. Bu amaç doğrultusunda anne, yeni doğan, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak için özgün fikirlerin mucitleri ile çalışır.