Saha ve Yaygınlaştırma Koordinatörü

Medikal Arama Kurtarma Derneği (MEDAK) 2013 yılında, afet, acil durum ve insani krizlerde sağlık hizmet sunmak amacıyla kurulmuş resmi bir dernektir. Afet müdahaleleri dışında, kırılgan grupların sağlık hizmetlerine erişimi ve Küresel Sağlık alanında çalışmalar yürütmektedir. Detaylı bilgi için lütfen websitemizi ziyaret ediniz: www.medak.org.tr

İşe alınması öngörülen saha koordinatörü, HERA projesi kapsamında ise alınacaktır.

HERA Projesi

HERA Projesi, kullanımı kolay ve ücretsiz sağlık teknolojileri ile mülteci ve göçmen grupların sağlığa erişimini arttırmayı hedefleyen bir dijital sağlık müdahalesidir. Bu kapsamda HERA mobil uygulaması geliştirilmiştir. (https://apps.apple.com/in/app/hera-digital-health/id1595611435 ve https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heradiğitalhealth.android&gl=TR adreslerinden indirilebilir).

Bu projenin uzun dönemli amacı dünyada yerinden edilmiş topluluklar ile gittikleri ülkenin sağlık sistemi arasında bir köprü kurmak ve bu grupların sağlığa erişimini desteklemektir. Türkiye sahasında ise göçmen kadınların ve çocukların aşılama hizmetlerine ve hamilelik dönemi kontrollerine ulaşımını sağlamaktır.

HERA Projesi ve HERA Inc. Grand Challenges Canada, Google.org, FastForward.org gibi uluslararası kurumlar tarafından desteklenmektedir. Bununla beraber, Harvard Halk Sağlığı Okulu, Johns Hopkins Halk Sağlığı Okulu, Harvard Innovation Labs, İstanbul Sağlık Müdürlüğü gibi kuruluşlarla ortak çalışmalar ve araştırmalar yürütmektedir.

HERA Projesi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki HERA İnç. (www.heradiğitalhealth.org) Sivil Toplum Örgütü tarafından yönetilmektedir. MEDAK bu projenin Türkiye saha koordinatörü ve uygulayıcısıdır. Saha koordinatörü resmi olarak MEDAK’ın çalışanı olacaktır.

Saha Koordinatörünün Sorumlulukları

Saha koordinatörünün temel görevi HERA’nın daha fazla göçmene ulaşması için belirlenecek bütün aktivitelerde yer almak ve aktif olarak sahada çalışmaktır.

HERA dijital sağlık faaliyetlerinin sahada (çalıştaylar, eğitimler ve seminerler) etkin ve zamanında sunulmasını koordine etmek

İlgili kişiler ve potansiyel paydaşlar (belediyeler, STK’lar, belediye meclisleri, muhtarlar, sağlık merkezleri vb.) ile iyi ilişkiler geliştirmek

· Ortaklık yapılacak örgütler ve kurumlarla düzenli olarak görüşmek, saha ziyaretleri gerçekleştirmek

Beklenenler

HERA ve MEDAK’ın yurtdışındaki ekipleri ile koordineli çalışmak

Ortalama olarak haftanın 1-2 gününü sahada paydaşlarla ya da hedef grup ile geçirmek

Yapılan saha çalışmalarını düzenli olarak takip etmek ve raporlamak

İdeal Aday

Sahada çalışmayı seven, hedef grup ile yakın ilişki kurabilen, Kadın sağlığı ve mülteci haklarına ilgili ve HERA’nın misyon ve vizyonuna inanan, sosyal girişim ortamında çalışmayı seven, uluslararası ekiplerle ortak çalışmalar yürütmeye ilgisi olan, deadlinelarını kendi belirleyip bunlara uyabilen bir çalışma arkadaşı aramaktayız.

Ön koşullar

Türkiye’de resmi olarak çalışma iznine sahip olmak.

İleri düzey İngilizce ve Türkçe bilmek

Sahada en azından üç sene boyunca mülteci veya diğer kırılgan gruplarla çalışmış olmak.

Daha önce STK’larda çalışmış olmak

Adayları öne çıkaran yetkinlikler

Arapça bilmek,

Üniversitelerin sağlık bilimleri, tıp, hemşirelik ve sosyal hizmet gibi bölümlerinden mezun olmak,

Mülteci sağlığı konusunda lisansüstü eğitim almış olmak,

Uluslararası fon başvuruları yapmış ve kabul almış olmak tercih sebebidir.

Başvurularınızı [email protected] adresine iletebilirsiniz.