Omaha/Nebraska’da mülteci topluluklarında HERA Uygulamasının pilot çalışmasını yaptık