TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET(TCDŞ) NEDİR?

TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDET(TCDŞ) NEDİR?

Bir kişinin  cinsiyetine veya toplumsal cinsiyetine dayalı olarak o kişiye yönlendirilmiş şiddettir. Bu tür şiddet; bir kişiyi zorlama, tehdit etme, aldatma, şiddet uygulama, kültürel beklentiler veya ekonomik güç kullanarak iradesi dışında hareket etmeye zorlamayı kapsamaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurlarının büyük çoğunluğunu kız çocukları ve kadınlar oluşturuyor olsa da LGBTI+’lar, oğlan çocukları ve erkekler de bu tür şiddetten zarar görebilirler.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs