PSİKOSOSYAL DESTEK

PSİKOSOSYAL DESTEK

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddette maruz kalan kişilerin psikososyal destek hizmetlerine erişimi son derece önemlidir. 

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, zararlı fiziksel, duygusal ve sosyal sonuçlara yol açtığından, genellikle birden çok hizmet sağlayıcıdan bilgi ve bakım gerektiren vaka yönetimi psikososyal destek mekanizmasının en önemli müdahale biçimidir. Cinsiyete dayalı şiddet sonrası vaka yönetimi, mağdura yardım sağlamak için yapılandırılmış bir yöntemdir; bu sayede mağdur kendisine sunulan tüm seçenekler hakkında bilgilendirilir ve mağdurun karşılaştığı sorunlar koordineli bir şekilde belirlenip takip edilir. 

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs